កូរ៉េខាងជើង Archives | BayKdang កូរ៉េខាងជើង Archives | BayKdang

កូរ៉េខាងជើងផ្លាស់ប្តូរពេលវេលាពិភាក្សា ជុំវិញការប្រគល់អដ្ឋិធាតុទាហានអាមេរិក នាំឲ្យ​មន្ត្រីអាមេរិកមកអង្គុយចាំ​ដោយ​ឥតប្រយោជន៍

Read more